Profil firmy

Urbanistické středisko se zabývá komplexní urbanistickou projekcí a projektováním inženýrských sítí převážně v kraji Vysočina (okres Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Znojmo).

Zhotovujeme územně plánovací dokumentaci, tj.územní plány měst a obcí, regulační plány a jejich změny, plány zón, plány obnovy venkova a regenerace městských památkových zón, koncepční materiály ekologie krajiny a širšího území měst, strategie rozvoje mikroregionů.

Zabýváme se také projektováním inženýrských sítí a komunikací pro základní technickou vybavenost, odkanalizování a čištění odpadních vod, zásobování vodou a plynofikace.

Veškerou dokumentaci zpracováváme digitálně na platformě softwarových produktů firmy Bentley. Územně plánovací dokumentaci expedujeme kromě klasických papírových tisků (MS Word) také digitálně ve formátu MicroStation (dgn).

Středisko má v současné době 4 pracovníky profesí:

 • urbanista (ing. arch. Jiří Hašek)
 • specialista na dopravu (Jana Kubátová)
 • specialista na pozemkovou problematiku (Dana Menšíková)
 • pracovník na grafické práce a zpracování textů (Alena Kvasničková)

Pravidelně externě spolupracujeme s ekologem při zpracování ÚSES a dalšími specialisty.

Popis technického vybavení:

 • Software:
  • Grafickou část územních plánů a dokumentaci inženýrských sítí zpracováváme na programovém vybavení firmy Bentley
  •  Textovou část zpracováváme na softwaru společnosti Microsoft
 • Výstupní zařízení:
  • HP Designjet 750 C Plus - 36"
  • HP Designjet T 1100 - 44"
    

 

 Urbanistické středisko Jihlava

 Matky Boží 11, 586 01 Jihlava
 Tel.: 567 309 461
 Fax: 567 309 461

www.ustjihlava.cz

urban.str@ji.cz

29. 5. Maxmilián

Zítra: Ferdinand

Návštěvnost stránek

071873
ust_foot.png