Obory činnosti

  • Územní plány
  • Urbanistické studie a územní studie
  • Regulační plány, zastavovací studie, dokumentace k ÚŘ
  • Programy obnovy venkova
  • Regenerace panelových sídlišť
  • Regenerace památkových zón
  • Rozvojové koncepce mikroregionů
  • Poradenská a konzultační činnost v oblasti územního plánování (dotační programy)

 

 

 

 

 Urbanistické středisko Jihlava

 Matky Boží 11, 586 01 Jihlava
 Tel.: 567 309 461
 Fax: 567 309 461

www.ustjihlava.cz

urban.str@ji.cz

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

Návštěvnost stránek

071350
ust_foot.png