Reference

Územní plány
Velké Meziříčí, Moravské Budějovice, Jemnice, Náměšť nad Oslavou, Brtnice, Dačice, Přibyslav, Třešť, Počátky, Vranov nad Dyjí, Černovice u Tábora, Golčův Jeníkov, Okříšky, Luka nad Jihlavou, Kamenice, Puklice, Lípa, Štoky, Rokytnice nad Rokytnou, Stařeč, Stonařov, Nová Říše, Velká Losenice, Nížkov, Velký Beranov, Šumná, Štítary, Višňové, Blížkovice, Hostim aj.

Regulační plány a urbanistické studie
Centrum Moravské Budějovice, US RD Mexiko (Moravské Budějovice), plán zóny Za Královopolskou (Mexiko), US RD Vranov n. Dyjí, Brtnice, Černovice, Kosov, Henčov, Heroltice (Jihlava) aj.
 
Program obnovy venkova a regenerace městských památkových zón
Pokojovice, Radošov, Brtnička, Jiřice (okr. Pelhřimov), Horní Dunajovice okr. Znojmo), Mrákotín, Horní Dubenky, Nová Říše (okr. Jihlava), MPZ Moravské Budějovice aj. 

Dokumenty strategického plánování
Strategie rozvoje mikroregionů Jiřicko, Novoříšsko, Přibyslavsko, Habersko a.j.

Inženýrské sítě a komunikace pro základní technickou vybavenost

Inženýrské sítě a komunikace pro obytný soubor RD Palackého - sever v Polné (realizace 2007-8).
Chodník v úseku nádraží ČD - stará hasišská zbrojnice ve Stříteži (realizace 2008).
Obnova technické infrastruktury v obci Smrčná (projekt 2008).

Odkanalizování, čištění odpadních vod a  zásobování vodou
Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Milíčov (projekt 2008)
Dolní Cerekev, místní část Spělov - orzšíření zdrojů pitné vody a rekonstrukce veřejného vodovodu (DÚŘ 2008).

 Urbanistické středisko Jihlava

 Matky Boží 11, 586 01 Jihlava
 Tel.: 567 309 461
 Fax: 567 309 461

www.ustjihlava.cz

urban.str@ji.cz

18. 4. Valérie

Zítra: Rostislav

Návštěvnost stránek

071350
ust_foot.png